Grono Pedagogiczne  Szkoły Podstawowej w Duląbce

 

Dyrektor

mgr Dorota Sikora

Dyrektor Szkoły i nauczyciel j. polskiego

Nauczyciele

 

Małgorzata Wróblewska

nauczyciel wychowania przedszkolnego

 

mgr Maria Dworzańska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wych. fizycznego

wychowawca klasy I

 

mgr  Renata Budziak

nauczyciel j. polskiego i historii

wych. oddziału klas IV i V

nauczyciel bibliotekarz

mgr inż.  Magdalena Mastej

nauczyciel matematyki  i chemii

wych. klasy VI-VII

mgr Barbara Betlej

 

nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie       

wych. klasy VII

mgr  Agnieszka Surowiec - Kowalska

nauczyciel j. angielskiego i edukacji plastycznej

mgr Bożena Młocek

nauczyciel j. angielskiego                                          

mgr Karolina Kosiba

nauczyciel j. niemieckiego

mgr inż. Elżbieta Spólnik

nauczyciel przyrody i biologii                                              

mgr Joanna Michnal

nauczyciel fizyki

mgr Robert Mikoś

nauczyciel wych. fizycznego

mgr Małgorzata Wnęk

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, geografii i zajęć komputerowych

wych. oddziału klas. II i III

mgr Agata Rolek

nauczyciel religii

mgr Tadeusz George                                        nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Anna Mikołajczyk                                     nauczyciel wych. do życia w rodzinie i logopedii

mgr Agnieszka Mlicka                                     nauczyciel techniki

mgr Urszula Opałka                                         nauczyciel muzyki i plastyki

mgr Agnieszka Śliwa                                       nauczyciel zajęć z doradztwa zawodowego

mgr Bogusław Hućko                                      nauczyciel informatyki

mgr Marta Gomuła                                          nauczyciel rewalidacji