Grono Pedagogiczne  Szkoły Podstawowej w Duląbce

Dyrektor

mgr Małgorzata Wnęk

Dyrektor Szkoły

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, muzyki i plastyki

wych. oddziału klas. II i III

Nauczyciele

Małgorzata Wróblewska

 

nauczyciel przedszkola

 

 

mgr Maria Dworzańska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

wychowawca klasy I

 

mgr  Renata Budziak

nauczyciel języka polskiego  kl. IV - VII

wych. oddziału klas V i VI

nauczyciel bibliotekarz


mgr inż.  Magdalena Mastej

 nauczyciel matematyki IV -VII   

 zajęć  komputerowych IV -VII

chemii VII

Wychowawca klasy IV-V

 

mgr Barbara Betlej  

 

nauczyciel historii kl IV  - VII                                                         


mgr  Agnieszka    Surowiec -  Kowalska

 

mgr  Ewelina Dybaś

nauczyciel języka angielskiego kl. I – III  i w odziale przedszkolnym

 

nauczyciel języka angielskiego kl. IV , V i

 

mgr Bożena Młocek

 

nauczyciel języka angielskiego kl. VI VII                                                        


 

mgr Karolina Budziak

nauczyciel języka niemieckiego kl VII

mgr inż. Elżbieta Spólnik

nauczyciel przyrody w kl. IV  V VI

biologii kl VII                                               


mgr Iwona Mikoś

nauczyciel techniki w kl. IV, V VI VII

fizyki kl VII

 

mgr Robert Mikoś

 

nauczyciel wychowania fizyczne w kl. IV, V i  VI

mgr Elżbieta Wolanin

 

nauczyciel geografii kl VII

                                                                                                                 

mgr Agata Rolek

 

 

Ks. Józef   Pańczuk

 

nauczyciel religii w kl. I

nauczyciel religii w oddziale przedszkolnym

 

nauczyciel religii w kl II.  III, IV, V i VI VII