Dzień matki

4 czerwca 2016r. Dzień Matki

Z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich i Rady Sołeckiej wsi Duląbka, a także uczniów i nauczycieli tutejszej szkoły w dniu 4 czerwca 2016r. odbyła się w szkole uroczystość z okazji Dnia Matki. Zgromadziła ona licznie wszystkie matki, mieszkanki wsi oraz zaproszonych gości. Uroczystość miała podniosły charakter. Swoją obecnością zaszczycił nas Wójt Gminy Dębowiec pan Zbigniew Staniszewski wraz z małżonką, przewodnicząca Rady Gminy Dębowiec pani Teresa Pachana, radny wsi Duląbka – pan Janusz Budziak wraz z małżonką oraz księża z parafii w Cieklinie: ks. proboszcz Ryszard Kołodziej i ks. katecheta Wojciech Środoń, którzy odprawili w intencji matek mszę świętą.

Uczniowie zaprezentowali zebranym bogaty program artystyczny. Młodsze dzieci przedstawiły rozgrywającą się w barwnej scenerii ,,Calineczkę.” Tytułową rolę brawurowo zagrała uczennica klasy I – Kinga Zoła.

Wszyscy uczniowie szkoły uczcili święto matek pięknymi piosenkami i wierszami ku czci Matki Bożej, a także poświęconymi matkom ziemskim. Z nie jednego oka popłynęła łza wzruszenia. Dzieci wręczyły wszystkim mamom symboliczne upominki. Część artystyczną zakończył nasz gość specjalny – zespół folklorystyczny,, Kaśka.” Wszyscy, a szczególnie dzieci i młodzież mieli możliwość żywego zetknięcia się z kulturą ludową. Kapela ludowa wraz z zespołem taneczno – śpiewaczym przedstawili bogaty repertuar przyśpiewek i tańców z naszego regionu. Na zakończenie, po odprawionej mszy świętej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na salę gimnastyczną na poczęstunek. W podziękowaniu za występ dzieci zostały obdarowane przez honorowych gości słodkościami.

Ten dzień na długo zostawi ślad w pamięci uczestników uroczystości. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do jej uświetnienia.

 

 

                                                                                                                 Maria Dworzańska