INFORMACJA

W dniach 25.03.2020 r.- 10.04.2020 r. w Szkole Podstawowej w Duląbce zorganizowane zostanie zdalne nauczanie. Odbywać się ono będzie na zasadach ustalonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów w uzgodnieniu z nauczycielem wychowawcą danej klasy.

Rodzice proszę zachęćcie dzieci do samodzielnej pracy, wspierajcie ich w tym trudnym czasie, nie wyręczajcie ich jednak! 

 

Dorota Sikora