INFORMACJA

Decyzją Ministra Oświaty szkoły pozostają zamknię te do dnia 24 maja 2020.

Egzamin kl 8 wg zapowiedzi Ministerstwa Oświaty odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2020