INFORMACJA O DNIACH WOLNYCH OD ZAJĘĆ

 1.05.2020 r. i 4.05.2020 r. są dniami wolnymi od zajęć , także zdalnych.