INFORMACJE O ZADANIACH DOMOWYCH NA CZAS PRZERWY W ZAJĘCIACH SZKOLNYCH ZWIĄZANEJ Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA

 
 
W związku z zawieszeniem zajęć szkolnych  przekazujemy zadania dla uczniów 
do wykonania samodzielnie w domu.
MATEMATYKA kl IV
Podręcznik str. 139-144. Ćwiczenia –tematy: Koła i okręgi oraz  Co to jest skala?
 
MATEMATYKA kl V 
Podręcznik str. 154-158. Ćwiczenia –tematy: Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych, Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10,100,1000….   Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000…
 
MATEMATYKA kl VI
Podręcznik str.170-174. Ćwiczenia  wszystkie zadania z  działu Liczby dodatnie i ujemne.
 
MATEMATYKA kl VII
Podręcznik str. 211-213, 218 + temat równania w ćwiczeniach
 
MATEMATYKA kl VIII
Podręcznik str.197-204
oraz wszelkie dostępne w internecie przykładowe arkusze egzaminacyjne ósmoklasisty
 
CHEMIA VII Powtórzyć dział  „Łączenia się atomów i równania reakcji chemicznych”
 
CHEMIA VIII powtórzyć alkohole i kwasy karboksylowe.
 
 
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
Kolekcja Sześciolatka
Karty pracy str. 40
 
JĘZYK ANGIELSKI
KlasaIV
Nauczyć się słówek z działu 5 – str. 75
Powtórzyć zdania z czasownikiem „can” – tabela str. 69 i 71
 
Klasa V
Nauczyć się słówek z działu 5 – str. 75
Powtórzyć formy czasownika „to be (was/were) – tabelka str69 i 71
 
Klasa VI
Nauczyć się słówek ze strony 75
Zrobić w zeszycie ćwiczenia ze strny 66-68 i 70 z podręcznika
 
Klasa VII
Nauczyć się słówek z działu 6 – str. 77
Zrobić w zeszycie ćwiczenia ze strony 71 -76 z podręcznika w zeszycie
 
Klasa VIII
Nauczyć się słówek z działu 10 i 11 (str. 84 i 94)
Zrobić testy egzaminacyjne z ćwiczeń (po dziale 9-10 i 11-12)
 
Zadania do pracy z przyrody:
 Klasa IV
Dział 4 - lekcje 6 i 7
Dział 5 – lekcje 1- 4
Zadania do pracy z biologii:
Klasa V
Dział 4 – lekcje 1 – 4
Klasa VI
Dział 4 – lekcje 3 - 6
Klasa VII
Dział 8 – lekcje 5 – 6
Dział 9 – lekcje 1 - 3
Klasa VIII
Dział 3 – lekcje 4 – 6
 
Zadania z j. polskiego
Kl. VII
Proszę przeczytać lekturę H. Sienkiewicza „Latarnik” podręcznik  str.331 i wykonać ćw.1-7 str.341-343
Kl. VIII
Proszę powtórzyć zagadnienia gramatyczne podręcznik str.335-369.
Proszę też obejrzeć ekranizacje „ Pana Tadeusza” oraz „Syzyfowych prac”. Pozdrawiam swoich uczniów
 
Zagadnienia do opracowania z geografii
 
Kl. V

W czasie zawieszenia zajęć proszę o zapoznanie się z wiadomościami zawartymi w lekcji 2

 w rozdziale 4  „Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe”, w podręczniku  str. od 108 do 112

oraz zestawieniem zamieszczonym poniżej.

Ogólnie na naszej planecie występuje osiem głównych stref roślinnych, odpowiadających specyficznym warunkom klimatycznym:

 1. pustynia lodowa – przez cały rok panuje zimny i suchy klimat. Brak roślinności.
 2. tundra – związana z zimnym klimatem podbiegunowym. Gówna roślinność to mchy, porosty, wrzosy, karłowate wierzby i brzozy oraz rzadkie lasy iglaste. Rośliny przystosowały się do naprzemiennych cykli silnego zamarzania i krótkotrwałego odmarzania gleby (długa ostra zima i bardzo krótkie, chłodne lato);
 3. tajga – charakterystyczna dla klimatu umiarkowanie chłodnego. Główna roślinność to gęste lasy iglaste oraz trawy. Długie mroźne zimy przeplatają się z krótkim, ciepłym latem;
 4. lasy klimatu umiarkowanego ciepłego  – występują na przeważającym obszarze Europy. Główna roślinność to lasy liściaste oraz trawy. Można zauważyć wyraźną sezonowość pór roku: przedwiośnie – wiosna – lato – jesień – przedzimie – zima;
 5. stepy – formacja typowa dla klimatu umiarkowanego kontynentalnego. Główna roślinność to suche niskie trawy i karłowate krzewy. Brak drzew. Zimy stosunkowo niedługie, lecz mroźne, zaś lato – suche i gorące;
 6. sawanna – występuje na terenach pod- i międzyzwrotnikowych. Główna roślinność to bujne, okazałe trawy oraz pojedyncze drzewa o parasolowatych koronach, rosnące pojedynczo lub w niewielkich skupiskach. Zimy zdarzają się sporadycznie i są zwykle krótkie oraz łagodne. Pora ciepła trwa 3 do 10 miesięcy, z okresami suszy;
 7. wilgotne lasy równikowe – rosną w strefie klimatu równikowego z dużą ilością opadów. Ogromne zróżnicowanie roślinności. Brak pór roku („ciągłe lato");
 8. pustynie i półpustynie – związane są głównie z klimatem suchym i skrajnie suchym zwrotnikowym, choć miejscami występują również w innych strefach klimatycznych. Wyróżniają się całkowitym lub prawie całkowitym brakiem roślinności oraz wody. Pustynie mogą mieć różny charakter: piaszczysty, żwirowy, kamienisty, skalisty itp.;
 9. strefa górska – od 1500 m wzwyż. Roślinność o wyraźnym piętrowym charakterze, spowodowanym zmianą klimatu w miarę wzrostu wysokości nad poziomem morza. Im wyżej położone miejsce, tym mniejsze opady i tym niższa temperatura, co wpływa na stopniowe zubożenie szaty roślinnej.

 

Spróbuj wykonać w zeszycie zestawienie w formie tabelki

Strefa klimatyczna

Strefa krajobrazowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KL VI

W czasie zawieszenia zajęć proszę o zapoznanie się z wiadomościami zawartymi w lekcji 1

 w rozdziale 4  „Rolnictwo Danii i Węgier”, w podręczniku  str. od 98 do 105.

Spróbujcie wykonać w zeszycie zestawienie najważniejszych informacji  w formie tabelki

Rolnictwo Węgier

Rolnictwo Danii

Ukształtowanie powierzchni

 

 

 

Klimat

 

 

 

Gleby

 

 

 

Wielkość gospodarstw

 

 

 

Poziom mechanizacji

 

 

 

Uprawy

 

 

 

Hodowla

 

 

 

W razie pytań, wątpliwości lub potrzeby dodatkowych wyjaśnień napisz e-mail. Podaję adres

malgorzata.wnek@op.pl

Kl. VII

W czasie zawieszenia zajęć proszę o zapoznanie się z wiadomościami zawartymi w lekcji 4 i 5 w rozdziale 4  „Zmiany w polskim przemyśle” oraz „Energetyka” , w podręczniku  str. od 134 do 141.

Spróbujcie w zeszytach pisemnie wykonać polecenia.

 1. Wymień główne sekcje przemysłu.
 2. Wyjaśnij  na czym polegała  restrukturyzacja przemysłu po roku 1989.
 3. Wymień najważniejsze zmiany w strukturze produkcji przemysłowej po 1989r.
 4. Wymień najlepiej rozwinięte  gałęzie przemysłu w Polsce.

 

 1. Wymień przykłady źródeł energii odnawialnej i nieodnawialnej.
 2. Napisz skąd pochodzi większość energii elektrycznej produkowanej w Polsce oraz wyjaśnij przyczyny dużego udziału elektrowni cieplnych.
 3. Wymień i krótko scharakteryzuj udział  odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej w Polsce.                                                                                                                                                                                    W razie pytań, wątpliwości lub potrzeby dodatkowych wyjaśnień napisz e-mail. Podaję adres malgorzata.wnek@op.pl

Kl. VIII

W czasie zawieszenia zajęć proszę przede wszystkim dokładnie powtórzyć wiadomości z działu o Afryce  a także zapoznać się z wiadomościami zawartymi w lekcji 1 w rozdziale 3  „Ameryka Północna i Ameryka Południowa” , w podręczniku  str. od 100 do 109.

Spróbujcie też w zeszytach pisemnie wykonać ćwiczenia ze str.109.

W razie pytań, wątpliwości lub potrzeby dodatkowych wyjaśnień napisz e-mail. Podaję adres malgorzata.wnek@op.pl

Fizyka 
Opisać fale elektromagnetyczne – zadanie obowiązkowe dla wszystkich
 
Oblicz zadania
1. Okres fali rozchodzącej się na wodzie wynosi 4s. Wiedząc, że szybkość fal na wodzie wynosi 3m/s, oblicz odległość między sąsiadującymi ze sobą grzbietem i doliną tej fali.
2. Po jakim czasie usłyszymy echo, jeżeli przeszkoda, w kierunku której krzyczymy, znajduje się w odległości 170m?
3. Turysta wędrujący po górach stwierdził, że po wydaniu okrzyku w kierunku sąsiedniego zbocza usłyszał echo po 1,8s. W jakiej odległości znajdowało się zbocze ?
4. W jakiej odległości od statku znajduje się ławica ryb, jeżeli dźwięk wysyłany przez echosondę powrócił po 6s od momentu wysłania ?
 
 
Edukacja dla bezpieczeństwa  
Napisać notatkę  : Zasady udzielania pomocy osobie nieprzytomnej. 
 
 
Klasa 7
 
Fizyka 
 
Napisać notatkę Dźwignie ( str 138 ) Maszyny proste ( str 143 )  
 
Zadania do obliczenia:
1. Jaką energię potencjalną ma ciało o masie 300g na wysokości 10m ?
2. Jaką energię potencjalną ma ciało o ciężarze 20N na wysokości 2m ?
3. Jaka jest energia kinetyczna kuli o masie g poruszającej się z prędkością 800m/s ?
 
 

Materiały dla uczniów z muzyki i plastyki:

kl. 4- Muzyka

Temat: Warsztat muzyczny

Zadania do wykonania w domu:

1. Utrwalić poznane piosenki "Tak bardzo się starałem", "Krakowiaczek jeden", "Uciekła mi przepióreczka w proso" (korzystając z youtoube) oraz poznane melodie na flet.

2. Napisać do zeszytu krótką notatkę o życiu i działalności  Oskara Kolberga

Plastyka

 Wykonać w technice pasteli, dowolnym układzie, w A4 -  prace plastyczną obrazującą nadejście wiosny.

 

Kl.5  Muzyka

Temat: Folklor naszych sąsiadów

Zadania do wykonania w domu:

Materiały dla uczniów z muzyki i plastyki:

kl. 4- Muzyka

Temat: Warsztat muzyczny

Zadania do wykonania w domu:

1. Utrwalić poznane piosenki "Tak bardzo się starałem", "Krakowiaczek jeden", "Uciekła mi przepióreczka w proso" (korzystając z youtoube) oraz poznane melodie na flet.

2. Napisać do zeszytu krótką notatkę o życiu i działalności  Oskara Kolberga

Plastyka

 Wykonać w technice pasteli, dowolnym układzie, w A4 -  prace plastyczną obrazującą nadejście wiosny.

 

Kl.5  Muzyka

Temat: Folklor naszych sąsiadów

Zadania do wykonania w domu:

1.  Przeczytać tekst z podręcznika str. 111

2. Krótko opisać do zeszytu następujące tańce i pieśni innych narodów: polkę ,dumę, kozaka, czastuszki i walca.

3. Wyszukać na youtube i obejrzeć filmy o poznanych tańcach i pieśniach.

4. Utrwalać poznane melodie na flet.

Plastyka

Wykonać w dowolnej technice pracę przedstawiającą  - "Barwne motyle nad łąką:.

 

KL.6  Muzyka

Temat: Kujawiak z oberkiem. Etnografia

Zadania do wykonania w domu:

1.  Przeczytać tekst z podręcznika str. 98 - 103

2. Krótko opisać do zeszytu następujące tańce: kujawiak i oberek.

3. Wyszukać na youtube i obejrzeć filmy o poznanych tańcach oraz zaśpiewać piosenkę "Czerwone jabłuszko"

4. Utrwalać poznane melodie na flet.

Plastyka

Dokończyć pracę plastyczną "Krajobrazy"

 

Kl.7 Muzyka

Temat: Twórczość F. Chopina

Zadania do wykonania w domu:

1.  Przeczytać tekst z podręcznika st. 105-113

2. Wyszukać i wysłuchać na youtube utworów skomponowanych przez F. Chopina. tytuły zamieszczone w podręczniku po hasłem Posłuchajmy...

4. Utrwalać poznane melodie na flet.

5. Postarać się zapamiętać jak najwięcej faktów z zycia i utworów F. Chopina.

Plastyka

Dokończyć pracę plastyczną "Krajobrazy"