INFORMATYKA KLASY I - II -III

W związku z nauczaniem zdalnym,  tematy lekcji klas I-II-III  z przedmiotu informatyka, umieszczane są na stronie internetowej szkoły. Ponadto rodzice mogą kontaktować się telefonicznie i przez e-mail z nauczycielem. Nr tel. 662230948, e-mail: toki70@poczta.onet.pl

Dzień 22.06.2020r.

KLASA II.

LEKCJA (1 GODZ)

TEMAT: KOT NA WAKACJACH - PROGRAMUJEMY W SCRATCHU.

1. PROGRAMUJEMY HISTORIĘ DUSZKA W TLE.

2. PRACA Z ZESZYTEM ĆWICZEŃ.- STR.54-55.

UWAGA. ZESZYT ĆWICZEŃ WYPEŁNIAMY OŁÓWKIEM)

Dzień 22.06.2020r.

KLASA III

LEKCJA (1 GODZ)

TEMAT: PREZENTACJA W POWERPOINT - PODSUMOWANIE.

1. PODSUMOWANIE INFORMACJI Z KLASY III.

2. TWORZYMY PREZENTACJĘ  TEMAT:  <WAKACJE>.

3. PRACA Z PŁYTĄ CD.

Dzień 23.06.2020r.

KLASA I

LEKCJA (1 GODZ)

TEMAT: W MROWISKU - PROGRAMUJEMY.

1. ROZWIĄZUJEMY ZAGADKI LOGICZNE.

2. TWORZENIE ALGORYTMU DROGI MRÓWEK ZA POMOCĄ STRZAŁEK ORAZ SYMBOLI.

3. PRACA Z ZESZYTEM ĆWICZEŃ STR. 48 -51.

4. PRACA Z PŁYTĄ CD (IKONA NR.20)

UWAGA. ZESZYT ĆWICZEŃ WYPEŁNIAMY OŁÓWKIEM)

 

Dzień 15.06.2020r.

KLASA II.

LEKCJA (1 GODZ)

TEMAT: W KRÓLESTWIE MRÓWEK - PROGRAMOWANIE NA DYWANIE.

1. ROZWIĄZUJEMY ZADANIA LOGICZNE Z ELEMENTAMI KODOWANIA.

2. PRACA Z ZESZYTEM ĆWICZEŃ.- STR.50-53.

UWAGA. ZESZYT ĆWICZEŃ WYPEŁNIAMY OŁÓWKIEM)

Dzień 22.06.2020r.

KLASA III

LEKCJA (1 GODZ)

TEMAT: PREZENTACJA W POWERPOINT - PODSUMOWANIE.

1. PODSUMOWANIE INFORMACJI Z KLASY III.

2. TWORZYMY PREZENTACJĘ  TEMAT:  <WAKACJE>.

3. PRACA Z PŁYTĄ CD.

Dzień 16.06.2020r.

KLASA I

LEKCJA (1 GODZ)

TEMAT: PRZYSZŁA WIOSNA - PISZEMY W PAINCIE.

1. KORZYSTAMY Z NARZĘDZIA TEKST W EDYTORZE GRAFIKI.

2. NAZYWAMY ROŚLINY I ZWIERZĘTA, KTÓRE MOŻNA ZOBACZYĆ WIOSNĄ.

3. PRACA Z ZESZYTEM ĆWICZEŃ STR. 46 -47.

4. PRACA Z PŁYTĄ CD (IKONA NR.19)

UWAGA. ZESZYT ĆWICZEŃ WYPEŁNIAMY OŁÓWKIEM)

 

Dzień 08.06.2020r.

KLASA II.

LEKCJA (1 GODZ)

TEMAT: ZGUBIONY DŁUGOPIS - TWORZYMY OGŁOSZENIE W EDYTORZE TEKSTU.

1. TWORZYMY PROSTE OGŁOSZENIE W EDYTORZE TEKSTU.

2. KORZYSTAMY Z NARZĘDZIA WYŚRODKOWANIE.

3. PRACA Z ZESZYTEM ĆWICZEŃ.- STR.48-49.

4. PRACA Z PŁYTĄ CD.

Dzień 08.06.2020r. - 15.06.2020r.

KLASA III

LEKCJA (2 GODZ)

TEMAT: PROGRAMUJEMY W SCRATCHU - PODSUMOWANIE.

1. PODSUMOWANIE INFORMACJI Z KLASY III.

2. ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ W PROGRAMIE SCRATCH.

3. PRACA Z PŁYTĄ CD.

Dzień 09.06.2020r.

KLASA I

LEKCJA (1 GODZ)

TEMAT: Z OGONKIEM CZY BEZ? - ZAPISUJEMY TRUDNE LITERY.

1. PISZEMY POLSKIE  LITERY ZE ZNAKAMI DIAKRYTYCZNYMI - ą,ę,ł,ó,ć,ś,ź,ż,ń.

2. WYKORZYSTUJEMY POZNANE WCZEŚNIEJ SKRÓTY KLAWIATUROWE - Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+S, Ctrl+Z.

3. RACA Z ZESZYTEM ĆWICZEŃ STR. 44 -45.

4. PRACA Z PŁYTĄ CD (IKONA NR.18)

UWAGA. ZESZYT ĆWICZEŃ WYPEŁNIAMY OŁÓWKIEM)

 

Dzień 01.06.2020r.

KLASA II.

LEKCJA (1 GODZ)

TEMAT: UCIEKAJ, KOTKU  - TWORZYMY GRĘ W SCRATCHU.

1. TWORZYMY PROSTĄ GRĘ W SCRATCHU.

2. TWORZYMY PROSTY SKRYPT WARUNKUJĄCY ZACHOWANIE DUSZKÓW.

3. PRACA Z ZESZYTEM ĆWICZEŃ.- STR.46-47.

KLASA III

LEKCJA (1 GODZ)

TEMAT: PRZED NAMI NOWE LĄDY.

1. PODSUMOWANIE INFORMACJI Z KLASY III.

2. ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ UMIESZCZONYCH NA PŁYCIE.

3. PRACA Z PŁYTĄ CD.

 

Dzień 02.06.2020r.

KLASA I

LEKCJA (1 GODZ)

TEMAT: NA ŁĄCE - KOPIUJEMY I WKLEJAMY.

1. POZNAJEMY SKRÓTY KLAWIATUROWE: Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+S, Ctrl+Z.

2. KOPIUJEMY I WKLEJAMY ELEMENTY ZA POMOCĄ SKRÓTÓW KLAWIATUROWYCH W EDYTORZE GRAFIKI.

PRACA Z ZESZYTEM ĆWICZEŃ STR. 42 -43.

PRACA Z PŁYTĄ CD (IKONA NR.17)

UWAGA. ZESZYT ĆWICZEŃ WYPEŁNIAMY OŁÓWKIEM)

 

Dzień 18.05.2020r. - 25.05.2020r.

KLASA II.

LEKCJA (2 GODZ)

TEMAT: ODBICIE W JEZIORZE - PRACUJEMY W PANCIE.

1. TWORZYMY RYSUNEK ODBICIA W WODZIE ZA POMOCĄ NARZĘDZIA AEROGRAF ORAZ ODBICIA W POZIOMIE W PROGRAMIE PAINT.

2. PRACA Z ZESZYTEM ĆWICZEŃ.- STR.44-45.

KLASA III

LEKCJA (2 GODZ)

TEMAT: KRZYŻÓWKI - O TABELKACH W EDYTORZE TEKSTU.

1. TWORZYMY KRZYŻÓWKI W PROGRAMIE WORD.

2. PRACUJEMY Z TABELĄ.

3. ROZWIĄZUJEMY KRZYŻÓWKI NA PŁYCIE.

3. ĆWICZENIA - STR. 36 - 37.

4. PRACA Z PŁYTĄ CD.

WYSŁUCHANIE LEKTORA Z PŁYTY CD (IKONA NR.17)

UWAGA. ZESZYT ĆWICZEŃ WYPEŁNIAMY OŁÓWKIEM).

Dzień 19.05.2020r. - 26.05.2020r.

KLASA I

LEKCJA (2 GODZ)

TEMAT: FABRYKA LITER - POZNAJEMY CZCIONKI.

1. UŻYWAMY RÓŻNYCH KROJÓW I ROZMIARÓW CZCIONKI W PROGRAMIE WORD.

2. POZNAJEMY FUNKCJE KLAWISZA CAPS LOCK.

3. PROJEKTUJEMY NAPISY WITRYNY SKLEPOWEJ.

PRACA Z ZESZYTEM ĆWICZEŃ STR. 40 -41.

PRACA Z PŁYTĄ CD (IKONA NR.16)

UWAGA. ZESZYT ĆWICZEŃ WYPEŁNIAMY OŁÓWKIEM)

 

Dzień 27.04.2020r. - 11.05.2020r.

KLASA II.

LEKCJA (2 GODZ)

TEMAT: GRAMY CZY PROGRAMUJEMY?

1. ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ NA PŁYCIE W RAMACH GIER Z PROGRAMOWANIA.

2. PRACA Z PŁYTĄ CD.

URUCHAMIAMY IKONĘ PROGRAMOWANIE GRY - (PRACA Z KONSOLĄ RAKIETY)

NACISKAMY LICZBY OD 1 DO 15 I ROZWIĄZUJEMY ZADANIA -  (SŁUCHANIE LEKTORA)

 

KLASA III

LEKCJA (2 GODZ)

TEMAT: KRAINA ZER I JDYNEK - POZNAJEMY ELEMENTY SYSTEMU DWÓJKOWEGO.

1. POZNAJEMY ZASADY KONWERSJI LICZB NA SYSTEM DWÓJKOWY.

2. ZAMIENIAMY LICZBĘ W SYSTEMIE DZIESIĄTKOWYM NA LICZBĘ W SYSTEMIE DWÓJKOWYM.

3. ĆWICZENIA - STR. 34 - 35.

4. PRACA Z PŁYTĄ CD.

WYSŁUCHANIE LEKTORA Z PŁYTY CD (IKONA NR.16)

UWAGA. ZESZYT ĆWICZEŃ WYPEŁNIAMY OŁÓWKIEM).

Dzień 28.04.2020r. - 12.05.2020r.

KLASA I

LEKCJA (2 GODZ)

TEMAT: GRUBY I CHUDY SMOK - ZMIENIAMY WYGLĄD WYRAZU.

1. PRACA Z ZESZYTEM ĆWICZEŃ STR. 38 -39.

2. PRACA Z PŁYTĄ CD (IKONA NR.15)

UWAGA. ZESZYT ĆWICZEŃ WYPEŁNIAMY OŁÓWKIEM)