Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej szkoły podstawowej

Informacja z Urzędu Gminy Dębowiec

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną rodzice, którzy ubiegali się o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej szkoły podstawowej proszeni są
o wypełnienie 

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz przesłanie skanu lub zdjęcia zrobionego telefonem
i przesłanie na adres e-mail: spdulabka@onet.eu do 30 marca 2020 r.

Jeżeli ktoś z Państwa nie ma możliwości przesłania go w wyżej wymienionej formie, informujemy, że można przesłać pocztą tradycyjną. W przypadku, gdy ktoś prześle zdjęcie lub skan potwierdzenia na adres mailowy, po ustaniu epidemii będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.