Nasza szkoła położona jest w niewielkiej miejscowości Duląbka  leżącej na Pogórzu Jasielskim, ok. 2 km na zachód od trasy Jasło - Dębowiec - Folusz w województwie podkarpackim. Jest to przepiękna miejscowość w dolinie potoku Iwinka, otoczona porośniętymi lasem wzgórzami. Z wyżej położonych terenów roztacza się widok na górę Cieklinkę i pasmo Magury Wątkowskiej należącej do Beskidu Niskiego.

Placówka jest szkołą publiczną, ośmioklasową której organem prowadzącym jest Gmina Dębowiec, natomiast nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Nauka odbywa się w systemie jednozmianowym.  Szkoła posiada pracownię komputerową z 5 stanowiskami komputerowymi, zasępczą salę gimnastyczną, bibliotekę  oraz 5 sal lekcyjnych. Na terenach zielonych wokół budynku znajduje się boisko do gry w piłkę nożną i siatkówkę a także  plac zabaw.

  

 

 

 

Rys historyczny

 

       Historia Szkoły Podstawowej w Duląbce sięga czasów zaborów. Budowa szkoły była możliwa dzięki staraniom mieszkańców ówczesnej gminy Duląbka wraz z obszarem dworskim, a także wsparciu mieszkańców Dzielca i Radości. W roku 1908 Wysoka Rada Szkolna   Krajowa   wydała   orzeczenie   o   zorganizowaniu   jednoklasowej  szkoły ludowej w Duląbce. W 1910 r. stanął budynek szkolny murowany z mieszkaniem dla nauczyciela, o ówczesnej nazwie Szkoła Ludowa Pospolita. Na podstawie odnalezionej wśród starych dokumentów kroniki szkolnej dowiadujemy się, że dźwięk pierwszego dzwonka rozległ się 18 września 1910r, a dwa dni wcześniej wizytujący nowopowstałą szkołę Jan  Ciejka –Inspektor Szkolny Okręgowy zamieścił pierwszy wpis we wspomnianej kronice:

 

            „Otwierając tę księgę wyrażam przekonanie, że nowopowstała szkoła w Duląbce  gorliwego dołoży starania, ażeby spełnić należycie zadanie:  Młodzież opiece szkoły oddaną wychowywać i podawać jej naukę rozwijającą umysł i serce, kształcącą fizyczne i umysłowe zdolności dzieci, pożyteczną dla życia.

            Oby ta dziatwa szkolna pod opieką nauczycieli, idąc za wzorem Boskiego Mistrza wzrastała w mądrości i łasce u Boga i ludzi.”

 

 

        Pierwszą tymczasową nauczycielką była mianowana przez Radę Szkolną Okręgową w Jaśle pani Stefania Romańska. Od 1911 r. stałym nauczycielem i kierownikiem szkoły był bardzo aktywny i zasłużony dla samej szkoły i Duląbki Zygmunt Bałuk.  W roku szkolnym 1911/1912 na naukę dzienną i dopełniającą zapisało się łącznie 104 dzieci. Uczono języka polskiego, rachunków, geografii, przyrody, historii, śpiewu, prac ręcznych   i religii. Zygmunt Bałuk doprowadził do założenia biblioteki i czytelni. W czasach zaborów szkoła chlubnie wpisała się w życie miejscowego środowiska. Zawsze uroczyście obchodzono rocznice wydarzeń historycznych. Poza wychowaniem patriotycznym i likwidacją analfabetyzmu dbano o rozwój kultury życia codziennego. Pan Zygmunt Bałuk pełnił swoje obowiązki do maja 1915r ponieważ został wcielony do armii austriackiej jako szeregowy pospolitego ruszenia.  Wybuch    I wojny światowej sparaliżował działalność szkoły. Została ona zniszczona           i  zrabowana. Od początku wojny do roku 1924 trwała nauka, jednak z dużymi przerwami.

            Od roku 1924 do II wojny światowej przywrócony został normalny rytm nauki            w szkole. Frekwencja była wzorowa. Szkoła w tym czasie działała prężnie , była ośrodkiem kultury wsi. Działał teatr amatorski, koło krajoznawcze, odbywały się pogadanki, odczyty i konferencje dla starszej młodzieży i dorosłych. Uroczyście obchodzono wszystkie święta narodowe.

            Wybuch  II wojny światowej nie spowodował zawieszenia zajęć szkolnych. Do roku 1944 nauka odbywała się codziennie  z wyjątkiem miesięcy zimowych,  ze względu na  brak opału. Dnia  13 września 1944 r. zajęcia przerwano, gdyż cała wieś była zajęta przez Niemców. Szkoła została zdemolowana, stacjonowały w niej wojska niemieckie. Przy szkole od strony zachodniej znajdowały się groby żołnierzy niemieckich.

            Kierownikiem szkoły od 1943 do 1945 r. był Kazimierz Tuszyński. Do roku 1947 była to szkoła pięcioklasowa, a od września1947r. szkoła sześcioklasowa. Nauka odbywała się w klasach łączonych : kl. I i II, III i IV oraz V i VI. We wrześniu 1945 roku kierownictwo szkoły przejął Stefan Piątkiewicz, który pełnił tę funkcję do 1950r. .  W roku szkolnym 1950/1951 kierownikiem szkoły został  Stanisław Bolek     i pełnił tę funkcję do 1959 r. Ważnym wydarzeniem było wprowadzenie w roku 1954/1955 szkoły pełnej siedmioklasowej. Do szkoły uczęszczało wówczas 94 dzieci.  W roku 1958/1959 rozpoczęła się dobudowa nowego piętrowego skrzydła szkoły mającego pomieścić trzy sale lekcyjne oraz mieszkania dla nauczycieli. Mieszkańcy wykazali się wielką ofiarnością pomagając w naprawie drogi,  zwózce materiałów budowlanych, pracach murarskich i wykończeniowych.  We wrześniu 1960r   uczniowie rozpoczęli naukę w nowych salach lekcyjnych.

            W roku 1960/1961 kierownictwo szkoły objął  Władysław Trumpus. Kolejnymi kierownikami, a później dyrektorami szkoły byli: Edward Niepokój  od 1964 do 1969, Władysław Piczak od 1969 do 1992 Alicja Adamik od 1992 do 1993 i Małgorzata Wnęk  od 1993 do chwili obecnej

            Od roku 1997 rozpoczęła się przebudowa i modernizacja budynku szkolnego. Do chwili obecnej dokonano przebudowy i adaptacji na potrzeby szkoły mieszkań nauczycieli znajdujących się na piętrze, wymieniono okna, dobudowano kotłownię, szatnię i łazienki, wymieniono ogrzewanie na centralne. Przebudowano również korytarze i klatkę schodową  i wymieniono pokrycie dachu. W ostatnich latach zamontowano biologiczną oczyszczalnię ścieków, wymieniono ogrodzenie wokół budynku i dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych wykonano  termomodernizację budynku i  nową elewację.                                                                                                                 


            Na  podstawie informacji z kronik  w   ciągu   103   lat   istnienia   Szkoły   Podstawowej   w   Duląbce  swój  wkład  w krzewienie  oświaty  wnieśli  następujący  nauczyciele :

 • Stefania Romańska
 • Józefa Bułakowa,
 • Maria Ipoldówna,
 • Józefa Dąbrowska,
 • ks. Jan Rudnicki,
 • Stanisław Jurys,
 • Michalina Piątkiewicz, 
 • ks Mieczysław Szewczyk,
 • Stanisław Kiełbasa,
 • ks Józef Przybylski, 
 • Mieczyslaw Kuś,
 • Maria (Rzońca) Bolek,
 • Maria (Pepera) Słowińska ,
 • Edward Sławniak ,
 • Alicja Zarębska,
 • Ludwika Jastrząb,
 • Romana Zięba,
 • Stanisława Łaskowska,
 • Maria (Wietecha) Żychowska,
 • Czesława Szmyd,
 • Stanisława Kołodziej,
 • Jan Nawracaj,
 • Jadwiga Kras,
 • Zofia Chudzik,
 • Anna  Pisz,
 • Urszula Pisz, 
 • Janina (Chochołek) Kamińska,
 • Jadwiga Steczkowska,
 • Maria (Dobosz) Więcek,
 • Ryszard Mlicki,
 • Salomea Janusz,
 • Teodor Buglewicz,
 • Maria (Dziedzic) Mizerak,
 • Tadeusz Piątkowski,
 • Wirginia Bugajska,
 • Jolanta Mastej,
 • Jan Potrawski,
 • Alicja (Biernacka) Adamik,
 • Wanda Szot,
 • Bernadetta Rysz,
 • Maria Dworzańska,
 • Zofia Wickowska,
 • Małgorzata Kachlik
 • Wiesława Kosiba
 • Janina Wszołek,
 • Renata (Nowak) Ciołkosz,
 • ks. Antoni Bień, 
 • ks. Roman Trzeciak,
 • ks. Zbigniew Kołodziej,
 • ks. Michał Rurak, 
 • Elżbieta Brej, 
 • Anna Mikołajczyk,
 • Renata Budziak,
 • ks Antoni Czechowicz,
 • Magdalena Mastej, 
 • Magdalena Borowska,
 • Danuta Tutaj,
 • Wioletta Gronek
 • Waldemar Dworakiewicz,
 • ks. Stanisław Szylak,
 • ks. Franciszek Motyka,
 • Dorota Starzec,
 • Jacek Bracik,
 • Elżbieta Brej, 
 • Anna Mikołajczyk,
 • Agnieszka Surowiec – Kowalska,
 • ks. Władysław  Depa,
 • Paweł Wnęk,
 • Anna (Łaska) Socha ,
 • Janusz Kowalski. 
 • Agata Rolek,
 • Henryka Kmiecik,
 • Maria Tyczka,
 • Elżbieta Spólnik

                                                                                                                                    Małgorzata Wnęk