25 Kwietnia 2019r. o godz. 17.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Duląbce odbędzie się zebranie pracowników i emerytów uprawnionych do korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.