Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Duląbce 

w roku szkolnym 2017/2018

 

  • Agata Kamińska    - przewodnicząca
  •  Ewa Kamińska   - zastępca przewodniczącej
  • Katarzyna Dychus- sekretarz
  •  Dorota Kaleta  - skarbnik
  •  Iwona Świątek  - członek RR