Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Duląbce w roku szkolnym 2019/2020

 

  1. Danuta Zoła  - przewodnicząca
  2. Agnieszka Wachowska - skarbnik
  3. Beata Mlicka
  4. Danuta Zjawin
  5. Joanna Kusiak
  6. Ewa Kamińska
  7. Dorota Kaleta
  8. Agnieszka Piątkiewicz