Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Duląbce 

w roku szkolnym 2018/2019

 

  •  Danuta Zoła  - przewodnicząca
  • Agnieszka Wachowska - skarbnik
  • Beata Mlicka
  • Danuta Zjawin
  • Barbara Wachowska
  • Joanna Kusiak
  • Lucyna Zoła