Przewodniczący                              Eryk Kamiński

Zastępca przewodniczącego       Maciej Dychus

Sekretarz                                            Agnieszka Barzyk

Skarbnik                                             Kacper Zoła

 

Opiekun SU     Pani  mgr  Maria Dworzańska