Terminarz  spotkań  z  rodzicami  w  roku  szkolnym  2017/18

DATA

TEMATYKA

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

 

19 września

2018r.

 

 Wybór rady rodziców.

 Kalendarz roku szkolnego

Sprawy bieżące

 

Dyrektor szkoły

 

 

 

 

21 listopada

2018r.

 

Konsultacje z rodzicami - informacja o postępach w nauce i zachowaniu , sprawy bieżące

 

 

Dyrektor szkoły wychowawcy klas

 

 

 

4 stycznia

2019

 

Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną za I półrocze oraz planowanych ocenach klasyfikacyjnych za I półrocze

sprawy bieżące

 

 

Dyrektor szkoły wychowawcy klas

 

 

 

 

7 lutego

2019

Podsumowanie pracy w pirewszym półroczu roku szkolnego 2018/19

  Informacja o ocenach za I półrocze

 Sprawy bieżące.

 

Dyrektor szkoły  wychowawcy klas

 

 

 

11 kwietnia

    2019r.

 

Konsultacje z rodzicami - informacja o postępach w nauce i zachowaniu , sprawy bieżące

 

 

Dyrektor szkoły wychowawcy klas

 

 

 

10 maja  

2019r.

 

 

Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną  oraz prognozowanych ocenach  końcoworocznych. 

Sprawy bieżące

 

Dyrektor szkoły wychowawcy klas