Terminarz  spotkań  z  rodzicami  w  roku  szkolnym  2019/20

DATA

TEMATYKA

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

 

24 września

2019r.

 

 Wybór rady rodziców.

 Kalendarz roku szkolnego

Zapoznanie ze statutem, programem wychowawczym i profilaktycznym

Ankieta diagnozująca potrzeby i problemy społeczności szkolnej

Sprawy bieżące

 

Dyrektor szkoły

 

 

 

 

19 listopada

2019r.

 

Konsultacje z rodzicami - informacja o postępach w nauce i zachowaniu , sprawy bieżące

 

 

Dyrektor szkoły wychowawcy klas

 

 

 

20 grudnia

2019

 

Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną za I półrocze oraz planowanych ocenach klasyfikacyjnych za I półrocze

sprawy bieżące

 

 

Dyrektor szkoły wychowawcy klas

 

 

 

 

9 stycznia

2020

Podsumowanie pracy w pirewszym półroczu roku szkolnego 2018/19

  Informacja o ocenach za I półrocze

 Sprawy bieżące.

 

Dyrektor szkoły  wychowawcy klas

 

 

 

20 kwietnia

    2020r.

 

Konsultacje z rodzicami - informacja o postępach w nauce i zachowaniu , sprawy bieżące

 

 

Dyrektor szkoły wychowawcy klas

 

 

 

25 maja  

2020r.

 

 

Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną  oraz prognozowanych ocenach  końcoworocznych. 

Sprawy bieżące

 

Dyrektor szkoły wychowawcy klas