Zajęcia pozalekcyjne

Poza obowiązkowym programem nauczania szkoła oferuje swoim uczniom szeroki zakres zajęć dodatkowych, opiekę i pomoc psychologiczno- pedagogiczną.

Nauczyciele prowadzą kółka zainteresowań:

  • szkolny teatr
  • rewalidacja ogólnorozwojowa
  • zajęcia na basenie w ramach lekcji wychowania fizycznego